Dečiji kursevi

U okviru naše škole kursevi za decu podeljeni su u dve grupe. Prvu grupu čine children kursevi za decu
uzasta od 7 do 11 godina ( I, II, III, IV razred) a drugu juniors kursevi za decu uzrasta od 11 do
14 godina u sklopu kojih se rade i pripreme za polaganje Cambridge ispita.

Children kursevi

Children kursevi podeljeni su na 4 školske godine. Svaka školska godina podrazumeva 9 meseci nastave (2 puta nedeljno po 50 minuta). Deca koja završe ovaj kurs mogu, koristeći jednostavne izraze, da kažu nešto o sebi i da   opišu rutinske radnje i situacije u kojima se nalaze; razumeju sadržaj koji pročitaju ili čuju i mogu da u vezi s tim izraze svoj stav; kao pisci umeju da napišu kratke, jednostavne sastave. 

Juniors kursevi

Juniors kursevi takođe su podeljeni na 4 školske godine. Svaka školska godina podrazumeva 9 meseci nastave (2 puta nedeljno po 50 minuta). Nakon završetka ovih kurseva deca će umeti da razgovaraju o konkretnim temama vezanim za različita interesovanja; biće upoznati sa pravilima neformalne prepiske, i umeće pismenim putem da opišu svoja iskustva i iznesu svoje stavove o raznim temama. Predviđeno je da budu nezavisni u komunikaciji i da umeju da na drugi način objasne reč ili frazu koje ne mogu trenutno da se sete. Predviđeno je da nakon završetka svih Juniors kurseva deca budu spremna za polaganje PET (B1) Cambridge testa.