Kursevi za odrasle

A1 Beginner

Na ovom nivou steći ćete osnovno znanje, a ukoliko ste engleski jezik učili davno i niste ga koristili u međuvremenu  ojačaće Vaše samopouzdanje u korišćenju onoga što znate i to znanje biće nadograđeno. Proširuje se broj situacija u kojima možete da funkcionišete (posao, kuća, kupovina, aerodrom, hotel, slobodno vreme).

A2 Elementary 

Po završetku ovog nivoa dobili ste na samopouzdanju jer znate da ispravno (uz očekivane greške) koristite engleski jezik. Vaš vokabular se proširio i možete da izražavate složenije ideje. Broj situacija u kojima možete da koristite engleski jezik se povećao, sada počinjete da razumete i autentične tekstove.

B1 Intermediate

Na ovom nivou razvijate veću slobodu i sigurnost u komunikaciji što vodi ka većoj nezavisnosti u upotrebi jezika. Rečnik se proširuje, kao i upotreba gramatičkih struktura. Na ovom nivou možete da napišete razna pisma, obaveštenja, zahteve i molbe.

B2  Upper intermediate

Završetkom ovog nivoa ostvarićete značajan prelaz ka višem nivou u tečnoj upotrebi jezika. Možete sa sigurnošću da koristite većinu struktura u engleskom jeziku i da razumete većinu razgovora. Vaš rečnik je obogaćen idiomatskim izrazima i frazalnim glagolima, koristite formalni ili neformalni registar zavisno od situacije. Razvili ste osećaj za jezik, primećujete kad napravite grešku i možete da se ispravite.

C1  Advanced

Na kraju ovog nivoa cilj je postignut – zaokružujete usvajanje gramatičkih celina a vokabular podižete na nivo na kojem ste u mogućnosti da spontano i sigurno komunicurate na engleskom jeziku. Možete bez mnogo napora da razumete autentičan govor i tekstove, kao i da se jasno i precizno izražavate, usmeno i pismeno, poštujući odgovarajući stil.

C2  Proficiency

Možete bez teškoća, koristeći precizan, sofisticiran vokabular, da izrazite kompleksne ideje i da potpuno razumete autentičan govor i tekstove, književne i stručne. Vaše poznavanje engleskog jezika je na nivou akademski obrazovane osobe čiji maternji jezik je engleski.