Par reči o nama...

Osnovana 2012 godine, Start Up School je specijalizovana škola za učenje engleskog jezika  i partner u okviru Addvantage programa British Council-a, odnosno preporučeni centar za pripremanje kandidata za IELTS i Cambridge ESOL ispite (KET, PET, FCE, CAE, CPE, i  BEC).  Svojim polaznicima nudimo opšte i poslovne kurseve organizovane u skladu sa Zajedničkim Evropskim Okvirom (Common European Framework of Reference for Languages) a nastavu izvode predavači sa višegodišnjim iskustvom u radu sa odraslima i decom.

Da bismo ostvarili naš cilj da svaki polaznik ostvari napredak u svom znanju, nudimo vam:

– Visok kvalitet nastave od strane kvalifikovanih predavača

– Rad u malim grupama i posvećivanje pažnje svakom polazniku

– Maksimalnu prilagodljivost vašim zahtevima sa ciljem sticanja praktičnog i upotrebljivog znanja koje će vam omogućiti efikasnu upotrebu jezika u različitim profesionalnim i privatnim situacijama

– Konsultacije van časova kad god je to potrebno

– Redovne besplatne provere znanja kroz periodične testove

– Savremenu audio-vizuelnu opremu, materijale i resurse za učenje renomiranih izdavača

Galerija