Individualni časovi

Program

U skladu sa specifičnim potrebama polaznika (razgovor za izdavanje vize u ambasadi, intervju za posao, i sl) organizujemo kurseve individualne nastave. Takođe su u ponudi intenzivni individualni kursevi pripreme za polaganje Cambridge, IELTS, TOEFL, i CELPIP ispita. Termini i dinamika nastave se utvrđuju u dogovoru sa polaznicima i u potpunosti su prilagođeni njihovim potrebama. U ponudi su paketi individualne nastave od 5, 10, 20, ili 30 časova u trajanju od 60  minuta.