Kursevi


Kursevi traju 9 meseci (školska godina) sa dinamikom od 8 časova mesečno u trajanju od 90 minuta
(dva puta nedeljno po 90 minuta). Takođe postoji mogućnost organizovanja individualnih časova po potrebi polaznika.
Na kraju kursa polaznici polažu završni test i dobijaju sertifikat – uverenje o uspešno završenom kursu.
Start Up School je u British Council interaktivnoj bazi podataka škola jezika na Internetu.
Još nije kasno da se prijavite, pripremna testiranja su u toku.